Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Vícerozměrné statistické metody v programovacím jazyce R

Analyzujte komplexní datové soubory v jazyce R, nejrozšířenějším programu na statistickou analýzu. Naučíme vás v datech najít skryté souvislosti, vyhodnotit je a přehledně vizualizovat.

Provedeme vás metodami vícerozměrné statistické analýzy a na reálných příkladech vám ukážeme, jakým způsobem ke komplexním datovým balíkům přistupovat. Po absolvování kurzu budete schopni ve svých datech najít vazby mezi různými proměnnými a výsledky přehledně zobrazit. (viz názory spokojených účastníků)

2denním kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, který se statistice věnuje v rámci demografických studií (viz profil lektora).

Procvičování probíhá na příkladech z přírodních a společenských věd v anglické verzi aplikace RStudio. Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní. Po skončení kurzů navíc získáte přes 40 skriptů, které použijete k analýze vlastních dat.

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

80+

Spokojených absolventů

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

2 dny

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Pro účast na kurzu je vhodné orientovat se v prostředí programovacího jazyka R a mít znalosti v rozsahu:

Co se v kurzu naučíte?

Rozšíření práce s daty v jazyce R

  • Import souborů z různých formátů
  • Kvalita dat
  • Práce s proměnnými
  • Import a export dat
  • Načtení externího skriptu
  • Spojení jazyka R a nástroje TIBCO Statistica (Spotfire) – volitelné

Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)

Faktorová analýza (Factor Analysis)

Shluková analýza (Cluster Analysis)

Diskriminační analýza (Discriminant Analysis)

Kanonická korelace (Canonical Correlation Analysis)

Vícerozměrné škálování (Multidimensional Scaling)

Klasifikační stromy (Classification Trees)

Názory spokojených účastníků

Absolvovanie kurzu „Viacrozmerné statistické metody II v R” mi rozšírilo znalosti a zručnosti v oblasti štatistickej analýzy a práce s dátami pomocou R-ka, ktoré sú používané vo vedeckom výskume. Naučila som sa ako efektívne pripraviť dáta, vykonať výpočty a následne vizualizáciu výsledkov. Kurz mal adekvátne tempo, lektor bol veľmi nápomocný a ochotný pridať navyše vlastné postrehy a svoje skúsenosti odovzdával veľmi zrozumiteľnou formou. Kurz odporúčam tak pre študentov ako aj pre vedeckých pracovníkov.

Ing. Andrea Čerevková, Ph.D,  Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied

„Kurz ‘Vícerozměrné statistické metody v programovacím jazyce R’ byl skvělou zkušeností! Lektor Patrik Galeta má vynikající schopnost přednášet názorně a srozumitelně, a to i s ohledem na různé profesní zaměření účastníků.

 

Nabyté znalosti mi umožní rozšířit a propojit statistické a matematické metody, které používám. Dokážu tak ve svých experimentálních výsledcích  lépe vizualizovat vztahy v oblasti vícerozměrné analýzy. Díky praktickému zaměření kurzu navíc mohu osvojené metody ve své práci aplikovat okamžitě.“

Bc. Patrik Beshir, Oddělení modelování a expertíz, Český hydrometeorologický ústav

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií, na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil ve vícerozměrných statistických metodách také stovky účastníků našich kurzů.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Ing. Hana Škáchová, Český hydrometeorologický ústav
Read More
"Absolvovala jsem již několik kurzů na datové akademii a každý z nich byl pro mne přínosem. Díky vyvážené kombinaci teorie a praxe mohu získané znalosti ihned používat při zpracování svých dat. Velmi oceňuji pružnost a ochotu přednášejícího se zastavit u věcí, které jsou pro účastníky náročnější a věnovat se každému osobně. Také mi vyhovuje relativně malý počet účastníků, který tento osobní přístup umožňuje. Současně bych ráda poděkovala všem, kteří kurzy připravují, komunikace je vždy rychlá a bezproblémová a velmi milá. Od kurzů datové akademie vždy očekávám rozšíření znalostí v daném oboru, informací o nejnovějších metodách a přístupech, které mohu využít ve své práci. Po několika kurzech již očekávám profesionální, ale lidský přístup a rychlé řešení případných problémů. Má očekávání byla vždy naplněna, proto mohu datovou akademii jen doporučit."

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…dokáží v jazyce R efektivněji programovat a využívat jeho funkce
Read More
„Naučil jsem se při analýzách pracovat efektivněji s kódem a získal jsem lepší znalosti interpretace výsledků a validace testů.“
…šetří při vyhodnocení dat čas a lépe interpretují výstupy
Read More
„Školení mi především pomohlo zrychlit práci a lépe interpretovat získané výsledky.“
…dokáží svá data zpracovat novými metodami
Read More
„Po kurzu jsem začal v práci využívat balíčky tidyverse jazyka R a nové techniky psaní kódu.“
Previous
Next

Navazující kurzy

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: