Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Základní kurz statistiky I v TIBCO Statistica

Naučte se ze svých dat získat přesně ty informace, které potřebujete. Na reálných příkladech vám vysvětlíme, jak statistika funguje a které typy testů existují. Po absolvování kurzu budete umět vybrat a použít správnou statistickou metodu, porovnat různé soubory dat a výsledky vhodně vizualizovat (viz názory spokojených účastníků).

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte v české verzi aplikace Tibco Statistica, jednom z nejoblíbenějších softwarů pro statistickou analýzu.

2denním kurzem vás provede Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D. – zkušená lektorka, přední česká expertka na klinický výzkum a vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial.

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

1000+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

2 dny

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Úvod do analýzy dat

 • Co je to statistická analýza dat.
 • Popisná statistika.
 • Typy rozdělení proměnných.
 • Charakteristiky polohy a variability.
 • Vhodné vizualizace dat.
 • Vztah dvou veličin.
 • Normální rozdělení a ověření normality dat.

Testování hypotéz

 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické testy.
  • Jednovýběrový t test.
  • Dvouvýběrový t test.
  • Párový t test.
  • Analýza rozptylu.
 • Základní neparametrické testy.
  • Wilcoxnovy testy.
  • Kruskal-Wallisova ANOVA.
 • Analýza kontingenčních tabulek.
 • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků.

Úvod do korelační analýzy

Lineární regrese

Názory spokojených účastníků

„Základní kurz statistiky I jsem absolvoval ve společnosti DataFriends se školitelem Mgr. Patrikem Galetou, PhD. Bylo vidět že pan Galeta má dlouholeté zkušenosti v oblasti statistiky. Jednotlivé statistické postupy a metody vždy vysvětlil trefně a na praktických příkladech. Školení také probíhalo v příjemných prostorách, což jen umocnilo můj celkový pozitivní pocit. Určitě doporučuji každému, koho zajímá statistika.“

Ing. Ladislav Pavelka, UNIPETROL RPA

„Lektor zvládol kurz perfektne po odbornej stránke a prejavil aj veľmi dobré pedagogické schopnosti. Jednotlivé typy analýz vysvetlil podrobne, vedel reagovať na všetky naše otázky (a to ich bolo naozaj dosť ), vždy vedel o čom hovorí. Jeho prístup bol veľmi ústretový. Oceňujem, že sa sústredil aj na podmienky pre použitie jednotlivých analýz, na čo sa v praxi veľmi často zabúda a poctivá štatistika sa tak mení na pavedu, či už zámerne alebo z neznalosti. Veľmi vysoko hodnotím tiež program Statistica 12, ktorý je veľmi priateľský pre užívateľa.“
Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD., Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
„V průběhu roku jsem si vedle základního kurzu statistiky I prošla i řadou dalších kurzů od společnosti DataFriends. Oceňuji vstřícnost pracovníků firmy, skvělou organizaci a výbornou úroveň přednášejících lektorů. Kurzy jsou vyvážené co do teoretického statistického základu i tréninku praktických dovedností a jsou postavené na vhodně zvolených a zajímavých příkladech napříč mnoha obory. Získané znalosti mohu uplatnit při zpracování vlastních experimentálních dat, při konzultacích prací studentů i při výuce.“

Doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D., vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a přední česká odbornice na klinický výzkum. V minulosti mj. pracovala jako seniorní statistička ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Silvie Bělašková působila také jako vědecký asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci i jako lektor statistiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci akademické kariéry publikovala také několik vědeckých článků. Jako zkušená lektorka proškolila stovky posluchačů.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 400 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Ing. MgA. Jana Adámková, Česká zemědělská univerzita v Praze
Read More
„Kurz byl velmi kvalitně připraven, ve velmi příjemném a přátelském prostředí. Oceňuji přístup lektorů. Srozumitelně a jasně vše vysvětlili, zejména teoretickou část.

Lektoři měli velmi dobře provázán přechod od teorie do praktických ukázek, které nám názorně předvedli v programu a které jsme si dále mohli sami vyzkoušet a procvičit. Kurz rozhodně doporučuji všem, kdo mají zájem o statistiku, ale nejsou si jistí v jejich základech.“
Ing. Marta Nosková, Západočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz byl velmi pěkně připraven a perfektně veden lektorem.

Díky kurzu jsem si utřídila dříve získané poznatky ze statistiky a zjistila, že vlastně není vůbec složitá. Témata měla logickou návaznost a oceňuji i snahu lektora dávat příklady blízké mému profesnímu zaměření."
Mgr. Jana Heczková, Ph.D., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Read More
"Oba kurzy byly velmi dobře připraveny, organizačně zajištěny a konaly se v příjemném prostředí.

V obou dvou případech byly kurzy vedeny velmi zkušenými lektory a probíhaly v malých studijních skupinách. Velmi oceňuji vyvážený poměr teoretického základu doplněného o jasné, názorné a srozumitelné příklady k procvičování. Jednotlivé kroky byly trpělivě vysvětleny a procvičeny na reálných datech.

Jako značně přínosné hodnotím také připravené studijní materiály, které byly poskytnuty v tištěné a následně také elektronické podobě.

Oba kurzy hodnotím jako velmi přínosné. V budoucnu předpokládám absolvování ještě některých dalších kurzů z dostupné nabídky."
Ing. Denisa Kárníková, Ph.D., Divize paliv a maziv, SGS Czech Republic
Read More
"Účastnila jsem se Vašeho kurzu Základy statistiky I a hodnotím tento kurz jako velice přínosný. Pozitivně hodnotím orientaci školitelky v dané problematice, která vždy vysvětlila princip matematického modelu s návazností na aplikaci v programu.

Celý kurz byl koncipován systematicky a přehledně na řadě praktických příkladů s častými samostatnými cvičeními pro prověření pochopení daného tématu.

Lektorka reagovala i na dotazy z praxe účastníků a vždy navrhla možné způsoby řešení. Kurz zcela splnil mé očekávání."
PhDr. Sona Lemrová, PhD., Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci
Read More
"1. Školitel: Zde jsem byla velice spokojená, jednalo se o školitele, který byl velice vstřícný požadavkům o podrobnější vysvětlení či dovysvětlení probírané látky. Projev byl velmi srozumitelný, jasný, prezentace návodu byla taktéž jasná a srozumitelná. K osobě – či práci školitele nemám žádné výhrady, naopak.

2. Obsah školení: Zde bych mela připomínku, která se týká náplně. Účastnila jsem se obou dnů, do kterých musel školitel začlěnit příliš mnoho učiva. Vím, že zde hrála roli zkušenost účastníků s prací se statistikou, která nebyla vyvážená (někteří kolegové byli zkušenejší a dožadovali se vysvětlování složitejších úkonu, což pro „začátečníky“ je obtížné sledovat linii daného školení. Píši tyto řádky s vědomím, že jsem začátečník a přivítala bych pozvolnější postup – po menších dávkách učiva."
PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Read More
"Kurz byl dobře připraven. Účastníci dostali podpůrné studijní materiály. Výklad byl jasný a strukturovaný. Kladně hodnotím odborné znalosti a přístup lektora, který byl vstřícný a zohledňoval ruzné tempo jednotlivých účastníků. Informace pro mne byly přínosem a budu je v hojné míře využívat i při další práci se softwarem Statistica."
Lucie Cerná, Sample and Standard Administrator Bioanalytical Dept., QUINTA - ANALYTICA s.r.o.
Read More
"Děkuji za možnost zúčastnit se Vašeho kurzu Základní kurz statistiky I. Zde je shrnutí mých poznatků:
1. Kurz byl prezentován zajímavou i zábavnou formou s využitím softwaru na praktických příkladech z různých odvětví

2. Svižné tempo, které dle mého názoru vyžadovalo již předem alespoň základní znalosti statistiky


3. Po cca 17 letech od okrajové výuky na VŠCHT jsem si kurzem statistiku připomněla, dosud jsem ji v práci ve větším rozsahu nevyužívala, což se nyní má změnit.


4. Nyní si musím osvojit a zažít práci se softwarem (dle mých posledních informací firma již zakoupila AJ verzi)


5. Využiji ANOVU, neparametrickou statistiku, testování hypotéz, grafické výstupy při porovnávání souboru biologických dat."
Marek Vasiljev, Home Credit
Read More
„Hlavně děkuji za perfektní organizaci kurzu, vše proběhlo v pořádku a lektorka byla výborná.“
Previous
Next

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…dokáží ovládat aplikaci Statistica
Read More
„Školitel mi přehledně a na praktických příkladech ukázal, jak se statistickými metodami pracovat. Nyní vím, jak postupovat a k čemu každý krok slouží.“
…rozumí základním statistickým metodám a umí je využít
Read More
„Konečně vím, jak zpracovat naměřená data.“
…jsou schopni lépe interpretovat výsledky
Read More
„Po kurzu se orientuji v základních statistických pojmech a umím výstupy své práce správně interpretovat.“
…šetří při vyhodnocení dat čas
Read More
„Lépe rozumím zpracovávaným datům a mám větší jistotu v usuzování.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: