Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Jak naše kurzy fungují?

Každý z našich kurzů jsme postavili tak, abyste se doopravdy naučili rozumět sběru, ukládání a statistické analýze dat. Toho dosahujeme několika způsoby:

Po skončení kurzu vám získáte certifikát o jeho absolvování.

Organizace kurzů

Školení se konají formou jednodenních nebo dvoudenních bloků. Termíny pravidelně vypisujeme zde.

Pokud není kurz označený jako garantovaný, hledáme datum vhodné pro všechny přihlášené účastníky. Proto se bez obav hlaste i na školení, jejichž termín vám nevyhovuje – společně najdeme řešení.

Poradíme vám, jak kurzy financovat z již přidělených nebo budoucích výzkumných projektů (organizace), popř. jak získat příspěvek pro jednotlivce.

Kurzy se konají buď v našem pražském školícím centru, nebo u našich zákazníků na univerzitách, ve výzkumných ústavech, nemocnicích a na dalších místech:

Školení v našem centru

Školení ve vaší organizaci

RNDr. Irena Rehurková, Ph.D.Státní zdravotní ústav v Praze
Read More
"Absolvování kurzu Ovládání programu STATISTICA bylo pro mne důležité především pro zorientování v daných možnostech a v náznaku pochopení vnitřní filozofie. Užitečná je inspirace příklady, cenné jsou odkazy na související informace i firemní zázemí. Ostatní už je o tréningu."
Ivana MaxováStátní zemědělský intervenční fond
Read More
„Informace na kurzu byly prezentované lektorem srozumitelnou a přehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nové nabyté poznatky na mnoha příkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já, ale i mí kolegové.“
Mgr. Daniel Marek, Ph.D.RWE Supply & Trading CZ
Read More
„Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu.“
Bára SaifrtováVŠE fakulta informatiky a statistiky, katedra Demografie
Read More
„Z kurzu jsem nadšená. To, co jsme se ve škole učili celý semestr, jsme s lektorem zvládli za dva dny. A to třeba s tím, že tvorbu hlavní komponenty v metodě PCA jsem pochopila až na kurzu. Kurz byl velmi praktický.“
Ing. Marta NoskováZápadočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz byl velmi pěkně připraven a perfektně veden lektorem Michalem Štěbetákem. Díky kurzu jsem si utřídila dříve získané poznatky ze statistiky a zjistila, že vlastně není vůbec složitá. Témata měla logickou návaznost a oceňuji i snahu lektora dávat příklady blízké mému profesnímu zaměření."
PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
Read More
"Kurz byl dobře připraven. Účastníci dostali podpůrné studijní materiály. Výklad byl jasný a strukturovaný. Kladně hodnotím odborné znalosti a přístup lektora, který byl vstřícný a zohledňoval ruzné tempo jednotlivých účastníků. Informace pro mne byly přínosem a budu je v hojné míře využívat i při další práci se softwarem Statistica."
Ing. Jiří KutlákZápadočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz statistiky, který jsem absolvoval s kolegy z fakulty, pro nás byl nesmírně přínosný. Problematika včetně našich dotazů (a že jich nebylo málo) byla vysvětlena jak odborně, tak také lidsky. Ještě jednou děkujeme celému týmu včetně přednášejícího, pana Štěbetáka. Brzy se jistě uvidíme znovu :)"
Petr SucháčekMasarykova univerzita
Read More
„Kurz byl pro mne osobně velmi přínosný zejména svou interaktivitou, individuálním přístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, včetně komentářů a případných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, neboť mi přiblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám při designování výzkumného nástroje pro účely mé dizertační práce.“
Previous
Next

Často kladené otázky

Co vše je v ceně školení?

V ceně všech kurzů je zapůjčení počítače (není třeba nosit vlastní) a občerstvení.

V případě pořádání kurzu ve vaší organizaci jsou součástí ceny navíc cestovní náklady lektora (u vícedenního školení včetně ubytování) a příprava podkladů a studijních materiálů.

Po skončení vám zašleme elektronické materiály a u vybraných školení také skripty, které využijete při analýze dat.

Vzhledem k úzkému zaměření pořádáme kurzy už při třech účastnících. Stačí tedy sehnat 2 kolegy, kteří se s vámi školení zúčastní.

Ano. Jednotlivcům poradíme, jak vyřídit příspěvek přes program Jsem v kurzu (při splnění podmínek za vás MPSV uhradí 82 % ceny školení).

Výzkumné instituce mají možnost financovat kurzy z již přidělených grantů od grantových agentur. Příspěvek na vzdělávání mohou také zahrnout do žádosti o grant.

Předplatné jsme vytvořili pro instituce, které potřebují ve statistické analýze proškolit různý počet pracovníků s odlišným stupněm znalostí a různou pracovní vytížeností.

Po úhradě obdržíte kredit ve výši předplacené částky, který mohou pracovníci vaší organizace použit na nákup libovolného kurzu. Jednotlivá školení si tak domlouvají po vlastní ose, podle svých časových možností. Účast na kurzu a čerpání kreditu schvalujeme s odpovědnou osobou za danou instituci .

Získejte nezávaznou nabídku​

Napište nám přes formulář níže, na info@databon.cz nebo zavolejte na +420 602 284 038. Ozveme se zpět, probereme vaše představy o náplni a cílech kurzu a pošleme vám nezávazné nacenění.

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: