Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Praktické kurzy statistiky a zpracování dat pro výzkumné pracovníky a organizace

Naučte se doopravdy rozumět statistickému vyhodnocování dat a zvyšte kvalitu svých článků a šanci na získání grantů i publikování v prestižních časopisech.

Kurzy pořádáme přímo u klientů nebo v našem pražském školícím centru.

Proškolili jsme přes 1 500 vědců z desítek organizací

Jak naše kurzy fungují?

Základem všech našich kurzů jsou cvičení z výzkumné praxe. Podle složení účastníků přizpůsobujeme výklad a příklady  jejich oborům.

Naše školení probíhají v celodenních blocích v našem pražském školícím centru a u klientů po celém Česku a Slovensku. Termíny kurzů přizpůsobíme vašim časovým možnostem. 

Vaše organizace si může kurzy za zvýhodněnou cenu předplatit formou kreditu a ten rozdělit mezi různé pracovníky.

Financování našich kurzů – výzkumné a další organizace

Všechna naše školení může vaše organizace financovat z již přidělených grantů na výzkumný projekt.

Naše kurzy můžete zahrnout (jako položky v rozpočtu) také do projektové žádosti o grant pro Grantovou agenturu ČR, Technologickou agenturu ČR a další agentury. Poradíme vám, jak na to.

Financování našich kurzů – jednotlivci

Získejte od ministerstva práce a sociálních věcí příspěvek na kurzy statistické analýzy dat ve výši 82 % ceny školení.

Podáním přihlášky vás rádi provedeme – šanci na získání příspěvku má každý.

Postřehy o našich kurzech z první ruky

RNDr. Irena Rehurková, Ph.D.Státní zdravotní ústav v Praze
Read More
"Absolvování kurzu Ovládání programu STATISTICA bylo pro mne důležité především pro zorientování v daných možnostech a v náznaku pochopení vnitřní filozofie. Užitečná je inspirace příklady, cenné jsou odkazy na související informace i firemní zázemí. Ostatní už je o tréningu."
Ivana MaxováStátní zemědělský intervenční fond
Read More
„Informace na kurzu byly prezentované lektorem srozumitelnou a přehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nové nabyté poznatky na mnoha příkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já, ale i mí kolegové.“
Mgr. Daniel Marek, Ph.D.RWE Supply & Trading CZ
Read More
„Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu.“
Bára SaifrtováVŠE fakulta informatiky a statistiky, katedra Demografie
Read More
„Z kurzu jsem nadšená. To, co jsme se ve škole učili celý semestr, jsme s lektorem zvládli za dva dny. A to třeba s tím, že tvorbu hlavní komponenty v metodě PCA jsem pochopila až na kurzu. Kurz byl velmi praktický.“
Ing. Marta NoskováZápadočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz byl velmi pěkně připraven a perfektně veden lektorem Michalem Štěbetákem. Díky kurzu jsem si utřídila dříve získané poznatky ze statistiky a zjistila, že vlastně není vůbec složitá. Témata měla logickou návaznost a oceňuji i snahu lektora dávat příklady blízké mému profesnímu zaměření."
PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
Read More
"Kurz byl dobře připraven. Účastníci dostali podpůrné studijní materiály. Výklad byl jasný a strukturovaný. Kladně hodnotím odborné znalosti a přístup lektora, který byl vstřícný a zohledňoval ruzné tempo jednotlivých účastníků. Informace pro mne byly přínosem a budu je v hojné míře využívat i při další práci se softwarem Statistica."
Ing. Jiří KutlákZápadočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz statistiky, který jsem absolvoval s kolegy z fakulty, pro nás byl nesmírně přínosný. Problematika včetně našich dotazů (a že jich nebylo málo) byla vysvětlena jak odborně, tak také lidsky. Ještě jednou děkujeme celému týmu včetně přednášejícího, pana Štěbetáka. Brzy se jistě uvidíme znovu :)"
Petr SucháčekMasarykova univerzita
Read More
„Kurz byl pro mne osobně velmi přínosný zejména svou interaktivitou, individuálním přístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, včetně komentářů a případných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, neboť mi přiblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám při designování výzkumného nástroje pro účely mé dizertační práce.“
Previous
Next

Aktuality

Financujte naše kurzy z dotace DIGI pro firmu – až 42 888 Kč na zaměstnance

Od dubna 2024 můžete naše kurzy financovat z programu Národní plán obnovy – DIGI pro firmu. Na rozvoj digitálních dovedností (kam spadá i statistická analýza, ovládání jazyka R či TIBCO Statistica) lze čerpat až 42 888 Kč – pro každého svého zaměstnance. Příspěvek mohou čerpat firmy, nestátní neziskové organizace (včetně výzkumných) a OSVČ. Více informací zde.

[Garantovaný termín – Brno] Vícerozměrné statistické metody v TIBCO Statistica (10.–11. 9.)

Po úspěchu dvou brněnských kurzů se 10. až 11. září uskuteční na Mendelově univerzitě po delší době také 2denní kurz Vícerozměrné statistické metody v TIBCO Statistica. Lektor Mgr. Patrik Galeta, PhD. vás naučí správně používat mj. analýzu hlavních komponent, faktorovou, shlukovou a korespondenční analýzu i způsoby vizualizace vícerozměrných dat. Na viděnou v září!

[Nový kurz] Základy vědeckého zpracování geodat v jazyce R

Naučte se, jak zpracovat a transformovat geoprostorová data (geodata) na tzv. tidy formát a jak je analyzovat a vizualizovat (tvořit mapy). 2denním kurzem vás provede Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., specialista Oddělení hydrofondu a bilancí ČHMÚ a odborný asistent Katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy. První termín otevíráme v červenci!

Naučte se biostatistiku v R od A do Z během léta a se slevou

Máte přes léto volněji a chcete pochopit principy biostatistické analýzy a naučit se jednotlivé metody správně používat? Přihlaste se do série školení Základní biostatistická analýza v jazyce R (20% sleva), Pokročilá biostatistická analýza v R (-20 %) nebo Kompletní biostatistická analýza v R (-25 %) v následujících termínech: Ovládání jazyka R8. 7., Kurz biostatistiky I v jazyce R17. až 18. 7. a Kurz biostatistiky II v jazyce R24. až 25. 7. Využít můžete samozřejmě i jiné termíny (např. na konci května).

Blog

Přihlaste se k odběru novinek

Zadejte svou e-mailovou adresu a nejvýše 2× měsíčně vám pošleme vzdělávací obsah a informace o aktuálních kurzech a webinářích.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: