Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Naši lektoři

Ondřej Ledvinka je specialista oddělení hydrofondu a bilancí ČHMÚ a odborný vědecký asistent katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy. Absolvoval obor fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě UK, doktorát získal v oblasti zpracování dat a...

Vít Kuntoš vystudoval ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze. Později se rozhodl zaměřit na programování. Intenzivně se věnuje programovacímu jazyku Python a tvorbě webových aplikací pomocí frameworku Django. Má bohaté pracovní zkušenosti v IT...

Aneta Mazouchová je konzultantka statistiky a datové analýzy na volné noze, absolventka oborů Pojistné inženýrství (Fakulta informatiky a statistiky VŠE) a Vzdělávání v biologii (Pedagogická fakulta UK). Ve své praxi se zabývá zpracováním dat z...

Libor Bravený je specialista na geoinformatiku, datovou analýzu a zpracování mapových podkladů. V současnosti vykonává funkci vedoucího oddělení provozu v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, vedle toho se věnuje také lektorské a autorské činnosti....

Michal Lauer je datový vědec, který se věnuje statistice, zpracování dat a programování – primárně v jazyce R, dále v Pythonu a SQL. Zkušenosti má jak ze zaměstnání, tak ze studia statistiky a datové analýzy...

Ondřej Mudrák se jako vědecký pracovník Botanického ústavu Akademie věd ČR věnuje výzkumu interakcí mezi rostlinami a půdou, ekologii obnovy, sukcesi či pravidlům sdružování společenstev. Je autorem či spoluautorem více než šedesáti vědeckých publikací. Jeho...

Marian je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK a zkušený lektor, který se zabývá matematickým a statistickým zpracováním dat. Je spoluautorem řady vědeckých a lékařských publikací v impaktovaných časopisech a přednáší mj. studentům VŠCHT, ČZU, VŠE a...

Helena je odbornicí na řízení, zpracování a vyhodnocení velkých objemů dat. Specializuje se na oblast bankovnictví, pojišťovnictví, školství, zdravotnictví a biostatistiky. Prošla praxí ve společnostech ČSOB, KPMG, ING a Česká spořitelna, kde se mj. zabývala...

Ing. Jan Červený, Ph. D. je vedoucí oddělení chytrých biotechnologií na Ústavu pro výzkum globální změny, kde se věnuje výzkumu metod charakterizace a optimalizace produkčních a adaptivních vlastností mikrořas. Dohlíží mj. také na vývoj prediktivních...

Veronika je Senior statistik a zástupce vedoucího oddělení biometrie ve společnosti AIXIAL S.R.O. , kde vede tým statistiků a řídí projekty pro klienty. Věnuje se statistickému modelování prostřednictvím programování v systému SAS i tvorbě a...

Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D. je vedoucím oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a seniorní statistik ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Paní Bělašková patří mezi přední české odborníky na klinický výzkum, působila jako...

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. je děkan Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického. Zaměřuje se na výzkum metod data miningu, zejména pak na klasifikaci, detekci anomalit, regresi, zpracování textu (text mining) a zpracování...

RNDr. Václav Čapek, PhD.

RNDr. Václav Čapek, Ph.D. je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je nezávislým konzultantem v oboru statistiky, zpracování dat, finančního řízení, managementu, logistiky a implementace informačních systémů. <br><br>Spolupracuje např. s Akademií věd ČR,...

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. je odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií. Na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil ve statistických metodách...

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: