Webinář ZDARMA [18. 1. 2024]

Nejčastější chyby v popisné statistice (a jak se jim vyhnout)

Naši lektoři

Ing. et Ing. Aneta Mazouchová, Ph.D.

Aneta Mazouchová je konzultantka statistiky a datové analýzy na volné noze. Ve své praxi se zabývá zpracováním dat z byznysu a zdravotnictví, aktuálně je statistickým konzultantem Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS).

Mgr. Libor Bravený

Libor Bravený je specialista na geoinformatiku, datovou analýzu a zpracování mapových podkladů. V současnosti vykonává funkci vedoucího oddělení provozu v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, vedle toho se věnuje také lektorské a autorské činnosti.

Michal Lauer

Michal Lauer je datový vědec, který se věnuje statistice, zpracování dat a programování – primárně v jazyce R, dále v Pythonu a SQL. Zkušenosti má jak ze zaměstnání, tak ze studia statistiky a datové analýzy na Vysoké škole ekonomické.

RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D.

Ondřej Mudrák se jako vědecký pracovník Botanického ústavu Akademie věd ČR věnuje výzkumu interakcí mezi rostlinami a půdou, ekologii obnovy, sukcesi či pravidlům sdružování společenstev. Je autorem či spoluautorem více než šedesáti vědeckých publikací.

RNDr. Marian Rybář, MHA

Marian je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK a zkušený lektor, který se zabývá matematickým a statistickým zpracováním dat. Je spoluautorem řady vědeckých a lékařských publikací v impaktovaných časopisech.

Ing. Helena Dobešová

Helena je odbornicí na řízení, zpracování a vyhodnocení velkých objemů dat. Specializuje se na oblast bankovnictví, pojišťovnictví, školství, zdravotnictví a biostatistiky.

Ing. Jan Červený, Ph.D.

Jan Červený je vedoucí oddělení chytrých biotechnologií na Ústavu pro výzkum globální změny, kde se věnuje výzkumu metod charakterizace a optimalizace produkčních a adaptivních vlastností mikrořas.

Mgr. Veronika Bedřichová

Veronika působí jako Senior statistik a zástupce vedoucího oddělení biometrie ve společnosti AIXIAL S.R.O. , kde vede tým statistiků a řídí projekty pro klienty.

Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D.

Silvie je vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a seniorní statistik ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Patří mezi přední české odborníky na klinický výzkum.
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Doc. Jiřina je děkan Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického. Zaměřuje se na výzkum metod data miningu, zpracování textu (text mining) a zpracování obrazu.
RNDr. Václav Čapek, PhD.

RNDr. Václav Čapek, Ph.D.

Václav je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je nezávislým konzultantem v oboru statistiky, zpracování dat, finančního řízení, managementu, logistiky a implementace informačních systémů.

 Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Patrik je odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií. Na ZČU vede také kurz zpracování dat.

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete