Webinář ZDARMA – 24. 4. 2024

Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Ing. Jan Červený, Ph.D.

Ing. Jan Červený, Ph. D. je vedoucí oddělení chytrých biotechnologií na Ústavu pro výzkum globální změny, kde se věnuje výzkumu metod charakterizace a optimalizace produkčních a adaptivních vlastností mikrořas. Dohlíží mj. také na vývoj prediktivních algoritmů pro validační experimenty.

Zaměřuje se na oblasti kybernetiky, optimalizaci procesů, systémovou biologii, experimentální biologii, umělou inteligenci, strojové učení, biologické rytmy, mikrořasové biotechnologie, vývoj bioaplikací, selekční výběr/šlechtění mikrořas a matematické modelování.

Vzdělání, praxe, publikace

Vzdělání
2011 – Ph.D. z Technické kybernetiky, studijní obor Teorie řízení a systémové inženýrství, České vysoké učení technické v Praze (téma Matematické modely v řasových biotechnologiích, školitel prof. P. Zítek)
2004 – Ing. z Přístrojové a řídící techniky na Oddělení automatického řízení, České vysoké učení technické v Praze
Účast na projektech:
• Biorafinace jako oběhové technologie (2019-2022)
• Biologická kontrola rostlinných patogenů s využitím fytohormonů produkovaných mikrořasami (2019-2021)
• Analýza reakčních sítí s omezujícími podmínkami – nástroj pro experimentální validaci modelů biochemických a fotobiologických reaktorů (2018-2021)
• Epigenetický mechanismus v pozadí vývoje jaterního karcinomu (2018-2021)
• Centrum pro systémovou biologii (2016-2019)
• CzechGlobe 2020 – Rozvoj Centra pro studium dopadů globální změny klimatu (2015-2019)
• Dynamika složitých reakčních sítí v enzymových reaktorech a fotobioreaktorech (2015-2018)
• Vytvoření výzkumného týmu a mezinárodního konsorcia pro počítačový model buňky sinice (2012-2015)
• Sinice jako buněčná továrna: Modelování a experimentální validace modelů fotosyntetické proměny energie, růstu a produkce cenných látek. (2009-2013)

Kurzy lektora

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: