Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Správa a řízení vědeckých dat dle FAIR Data Principles

Spravujte svá experimentální data tak, abyste s nimi vy i vědecká komunita mohli dlouhodobě pracovat – a vytěžit z nich další poznatky.

Publikováním výsledků životnost nasbíraných dat nekončí. V kurzu pro vědecké pracovníky vás krok po kroku naučíme, jak data z experimentů uložit a zpřístupnit podle zásad FAIR Data Principles. Díky tomu s nimi budete moci opakovaně pracovat a hledat v nich nové souvislosti.

2denním kurzem vás provede Ing. Jan Červený, PhD., vedoucí výzkumný pracovník oddělení adaptivních a chytrých biotechnologií na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (viz profil lektora). 

Procvičování probíhá v české verzi aplikace MS Excel 365 . Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

2 dny

Délka kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Pro absolvování kurzu jsou vhodné znalosti v rozsahu:

Co se v kurzu naučíte?

  

Úvod

Co jsou FAIR Data Principles a proč je důležité je dodržovat. 

  • Dohledatelnost (Findability) – Jak zajistit nalezení dat včetně použití metadat a identifikátorů.
  • Dostupnost (Accessibility) – Jak umožnit přístup k datům a zajistit jejich dostupnost pro výzkum.
  • Interoperabilita (Interoperability) – Jak zajistit, aby data byla srozumitelná a čitelná pro různé systémy a aplikace.
  • Opakované použití (Reuse) – Jak zajistit opakované využití dat v rámci výzkumné organizace i mimo ní.
 

Jaké jsou důvody potřeby systematického zpracovávání dat nejen kvůli naplňování požadavků na Open Science.

Jaký je přístup EU a co lze očekávat do budoucna.

Co obnáší Open Data Policy a jaké jsou její praktické dopady.

Praktické příklady: 

Seznámení s nástroji a řešeními, které lze použití pro správu a řízení vědeckých dat dle FAIR Data Principles. 

Praktické procvičování.

Diskuze a otázky:  
Diskuze a odpovědi na otázky týkající se implementace FAIR Data Principles ve výzkumné organizaci.
Závěr:

Shrnutí hlavních bodů kurzu a představení možností dalšího rozvoje a vzdělávání.

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Ing. Jan Červený, PhD. V rámci svého výzkumu na Ústavu pro globální změnu Akademie věd ČR se věnuje charakterizaci a optimalizaci produkčních a adaptivních vlastností mikrořas pomocí pokročilých algoritmů. Pracuje také na vývoji řešení pro řasové biotechnologie a výpočetních platforem pro experimenty in silico.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.U

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: