Webinář ZDARMA – 24. 4. 2024

Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

RNDr. Marian Rybář, MHA

Marian je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK a zkušený lektor, který se zabývá matematickým a statistickým zpracováním dat. Je spoluautorem řady vědeckých a lékařských publikací v impaktovaných časopisech a přednáší mj. studentům VŠCHT, ČZU, VŠE a dalších vysokých škol.

V letech 2019 až 2021 byl poradcem ministra zdravotnictví v oblasti statistiky. Zodpovídal za start projektů „Měření kvality zdravotní péče v ČR“ a „Národního hodnocení spokojenosti pacientů v ČR“ – oběma se dodnes v rámci MZČR věnuje. Spolupracuje také s Kanceláří zdravotního pojištění na tvorbě statistických indikátorů kvality zdravotní péče v ČR.

Vzdělání, praxe, publikace

Kurzy lektora

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: