Webinář ZDARMA [18. 1. 2024]

Nejčastější chyby v popisné statistice (a jak se jim vyhnout)

Mgr. Libor Bravený

Libor Bravený je specialista na geoinformatiku, datovou analýzu a zpracování mapových podkladů. V současnosti vykonává funkci vedoucího oddělení provozu v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, vedle toho se věnuje také lektorské a autorské činnosti.

Problematiku geoinformatiky a zpracování dat přednášel mj. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a pro Českou kosmickou kancelář. Je také autorem (resp. spoluautorem několika vysokoškolských textů (publikace „Analytické funkce GIS“, „Vybrané funkce geoinformačních systémů“ a „GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí“) a řady mapových příloh.

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete