Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Mgr. Libor Bravený

Libor Bravený je specialista na geoinformatiku, datovou analýzu a zpracování mapových podkladů. V současnosti vykonává funkci vedoucího oddělení provozu v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, vedle toho se věnuje také lektorské a autorské činnosti.

Problematiku geoinformatiky a zpracování dat přednášel mj. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a pro Českou kosmickou kancelář. Je také autorem (resp. spoluautorem několika vysokoškolských textů (publikace „Analytické funkce GIS“, „Vybrané funkce geoinformačních systémů“ a „GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí“) a řady mapových příloh.

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: