Webinář ZDARMA – 24. 4. 2024

Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. je děkan Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického. Zaměřuje se na výzkum metod data miningu, zejména pak na klasifikaci, detekci anomalit, regresi, zpracování textu (text mining) a zpracování obrazu.

Vede také tým analytiků a programátorů, který se věnuje vývoji vlastního data miningového softwaru a metod strojového zpracování textu s ohledem na české prostředí.
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Vzdělání, praxe, publikace

Vzdělání
2007 – titul doc. – Elektrotechnická fakulta ČVUT, habilitace (technická kybernetika)
2000-2003 – titul RNDr. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní studium
1994-2000 – titul Mgr. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Softwarové inženýrství
1995-1999 – Ph.D. – Elektrotechnická fakulta ČVUT, postgraduální studium
1990-1995 – titul Ing. – Elektrotechnická fakulta ČVUT, obor Technická kybernetika

Praxe
2013 – docent, Fakulta informačních technologií, ČVUT
2005-2013 – docent, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
2005-2008 – odborný asistent, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
2001-2005 – vědecko-výzkumný pracovník, Centrum aplikované kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT
1996-1998 – vědecko-výzkumný pracovník, Ústav informatiky a výpočetní techniky AV ČR

Kurzy lektora

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: