Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D.

Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D. je vedoucím oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a seniorní statistik ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Paní Bělašková patří mezi přední české odborníky na klinický výzkum, působila jako vědecké asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci i jako lektor statistiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Vzdělání, praxe, publikace

Vzdělání
2010-2017 – titul Ph.D. – Fakulta aplikované matematiky, Univerzita Palackého v Olomouci
2003-2007 – titul Bc. – Fakulta právnická, Masarykova univerzita Brno, obor Právo sociálního zabezpečení
1997-2002 – titul Mgr. – Fakulta přírodovědecká, Masarykova univerzita Brno, obor Matematika-deskriptivní geometrie učitelství pro střední školy

Praxe
od 2016 – vedoucí výzkumný pracovník, Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA)
od 2008 – asistent v Ústavu matematiky, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vybrané publikace
Oplatková Z., Šenkeřík R., Bělašková S., Zelinka I.: Synthesis of control rule for synthesized chaotic system by means of evolutioanary techniques, Mendel 2010, Brno, Czech Republic, p.91 – 98, ISBN 978-80-214-4120-0.
Bělašková S., Blažková L.: Moderní analýza medicínských dat, IT Systems 12/2010.
Bělašková S., Oplatková Z.: Application of Software Mathematica in Mathematics, Aplimat – Journal of Applied Informatics, 2011, ISSN 1337-6365, accepted for publication
Chudý S., Neumeister P., Bělašková S.: Studentś opinions on study degree in social pedagogy and usage on practice, Sapere Aude, 2011, 212-220,ISBN 978-80-904877-2-7.
Horková I., Bělašková S.: Warfarin a rizikové kombinace léků, XV.Gerontologické dny Ostrava,2011,ISBN 978-80-02-02339-5.

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: