Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Základní kurz statistiky II v TIBCO Statistica

Naučte se svá data zpracovávat metodami zobecněných lineárních modelů a nelineárního modelování.

 

Na reálných příkladech vám vysvětlíme, jak tyto pokročilé metody fungují a v jakých situacích je použít. Po absolvování kurzu budete např. umět použít analýzu rozptylu, neparametrickou statistiku nebo vícefaktorovu analýzu (viz názory spokojených účastníků)

 

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte v české verzi aplikace Tibco Statistica, jednom z nejoblíbenějších softwarů pro statistickou analýzu.

 

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

2denním kurzem vás provede Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D. – zkušená lektorka, přední česká expertka na klinický výzkum a vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial.

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

500+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

2 dny

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Zpracování a příprava dat

  • Filtrování
  • Zpracování chybějících dat

Regresní analýza

  • Korelační analýza
  • Lineární regresní modely
  • Nelineární regresní modely
  • Logistická regrese
  • Analýza kovariance

Analýza rozptylu

  • Vícefaktorová ANOVA
  • ANOVA pro opakovaná měření

Úvod do vícerozměrných statistických metod

Úvod do časových řad

Názory spokojených účastníků

„Kurz byl vyvážený jak teoretickou, tak praktickou částí, která byla více zastoupena, což preferuji. Výklad a obsah byl na dobré úrovni prováděn vysokoškolským pracovníkem s odbornou znalostí a výborným procvičováním (příklady). Lektor bral ohled na znalosti školené skupiny a ochotně pomáhal s požadavky školících. Atmosféra byla velmi přátelská, organizace dobře zvládnutá a bez komplikací.“

Ing. Petr Létal, Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems

„Školení mělo jasnou a přehlednou strukturu, na případné dotazy z publika přednášející Patrik Galeta odpovídal ochotně a s erudicí. Lektor též reagoval na přání účastníků a přizpůsoboval jim směřování kurzu – někdy účastníky více uváděl do teoretických základů přednášené látky, jindy se naopak více zaměřil na praktické procvičování souvisejících úloh. Práce s programem Statistica na připravených příkladech byla intuitivní a uživatelsky příjemná, ačkoliv jsem s ním nikdy dříve nepracoval. Celkově mi školení velmi pomohlo se v dané problematice zorientovat.“

Adam Kučera, Cembrit

„Kurz byl pro mne osobně velmi přínosný zejména svou interaktivitou, individuálním přístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, včetně komentářů a případných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, neboť mi přiblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám při designování výzkumného nástroje pro účely mé dizertační práce.“

Mgr. Petr Sucháček, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D., vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a přední česká odbornice na klinický výzkum. V minulosti mj. pracovala jako seniorní statistička ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Silvie Bělašková působila také jako vědecký asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci i jako lektor statistiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci akademické kariéry publikovala také několik vědeckých článků. Jako zkušená lektorka proškolila stovky posluchačů.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Ing. Marta Nosková, Západočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz byl pro mě velkým přínosem. Nejen že jsou témata dobře vysvětlena teoreticky a následuje i praktická ukázka v programu Statistica, ale díky kurzu i vím, jak správně interpretovat výsledky. Pro mě osobně byla z probíraných témat nejzajímavější regresní analýza, kterou jsem nyní schopna bez problému provést a interpretovat její výsledky. Ještě jednou děkuji lektorovi Michalovi Štěbetákovi za perfektní vedení kurzu."
Ing. Jiří Kutlák, Západočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz statistiky, který jsem absolvoval s kolegy z fakulty, pro nás byl nesmírně přínosný. Problematika včetně našich dotazů (a že jich nebylo málo) byla vysvětlena jak odborně, tak také lidsky. Ještě jednou děkujeme celému týmu včetně přednášejícího, pana Štěbetáka. Brzy se jistě uvidíme znovu :)"
Petr Létal, Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.,
Read More
„Kurz byl vyvážený jak teoretickou, tak praktickou částí, která byla více zastoupena, což preferuji. Výklad a obsah byl na dobré úrovni prováděn vysokoškolským pracovníkem s odbornou znalostí a výborným procvičováním (příklady). Lektor bral ohled na znalosti školené skupiny a ochotně pomáhal s požadavky školících. Atmosféra byla velmi přátelská, organizace dobře zvládnutá a bez komplikací.“
Mgr. Jana Heczková, Ph.D., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Read More
"Oba kurzy byly velmi dobře připraveny, organizačně zajištěny a konaly se v příjemném prostředí. V obou dvou případech byly kurzy vedeny velmi zkušenými lektory a probíhaly v malých studijních skupinách. Velmi oceňuji vyvážený poměr teoretického základu doplněného o jasné, názorné a srozumitelné příklady k procvičování. Jednotlivé kroky byly trpělivě vysvětleny a procvičeny na reálných datech. Jako značně přínosné hodnotím také připravené studijní materiály, které byly poskytnuty v tištěné a následně také elektronické podobě. Oba kurzy hodnotím jako velmi přínosné. V budoucnu předpokládám absolvování ještě některých dalších kurzů z dostupné nabídky."
Adam Kučera, Cembrit a.s.,
Read More
„Školení mělo jasnou a přehlednou strukturu, na případné dotazy z publika přednášející Patrik Galeta odpovídal ochotně a s erudicí. Lektor též reagoval na přání účastníků a přizpůsoboval jim směřování kurzu – někdy účastníky více uváděl do teoretických základů přednášené látky, jindy se naopak více zaměřil na praktické procvičování souvisejících úloh. Práce s programem Statistica na připravených příkladech byla intuitivní a uživatelsky příjemná, ačkoliv jsem s ním nikdy dříve nepracoval. Celkově mi školení velmi pomohlo se v dané problematice zorientovat.“
Petr Sucháček, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Read More
„Kurz byl pro mne osobně velmi přínosný zejména svou interaktivitou, individuálním přístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, včetně komentářů a případných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, neboť mi přiblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám při designování výzkumného nástroje pro účely mé dizertační práce.“
Previous
Next

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…dokáží ovládat aplikaci Statistica na pokročilé úrovni
Read More
„Naučila jsem se pracovat se složitějšími nástroji v programu Statistica.“
…rozumí pokročilým statistickým metodám a umí je využít
Read More
„Věřím, že nově naučené metody, jako logistickou regresi, brzy uplatním při analýze dat, s kterými pracuji a potřebuji je vyhodnocovat.“
…šetří při vyhodnocení dat čas
Read More
„Při analyzování vědeckých dat nyní budu postupovat rychleji.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: