Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Časové řady a predikce v TIBCO Statistica

Naučte se správně pracovat s časovými řadami a predikovat další vývoj pozorovaných veličin. Seznámíme vás se všemi potřebnými pojmy a metodami časových řad a vysvětlíme vám, jak jejich chování predikovat a jak ohodnotit správnost získaných výsledků (viz názory spokojených účastníků)

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte na praktických příkladech v anglické verzi aplikace Tibco Statistica, jednoho z nejoblíbenějších softwarů pro statistickou analýzu.

2denním kurzem vás provede RNDr. Václav Čapek, PhD., nezávislý datový konzultant na volné noze, který spolupracuje např. s Akademií věd ČR, Institutem klinické a experimentální medicíny nebo společností Dell Computer (viz profil lektora). 

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

Časové_řady_a_predikce

150+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

2 dny

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Úvod do časových řad

 • Příklady časových řad
 • Jednoduché modely časových řad
 • Modely s nulovou střední hodnotou
 • Modely s trendem
 • Modely se sezónností
 • Stacionární modely
 • Autokorelační funkce
 • Odhady trendu a sezónních komponent
 • Filtrování trendu a sezónních komponent
 • Testování šumové náhodné posloupnosti

Stacionární procesy

 • Lineární modely
 • Autokorelační funkce (ACF)
 • Predikce stacionárních časových řad
 • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

Exponencionální vyrovnávání

 • Bez trendu
 • S trendem
 • Bez sezónního vlivu
 • Se sezónním vlivem

ARMA modely

 • ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
 • Predikce pomocí ARMA modelů
 • Odhad řádu ARMA

Nestacionární a sezonní modely

 • ARIMA modely
 • Identifikace
 • Predikce ARIMA modelů
 • Sezonní SARIMA modely

Názory spokojených účastníků

„Váš kurz se mi velmi líbil. Není obvyklé, aby tak těžko stravitelná látka, jakou jsou pokročilé statistické metody, byla podána způsobem, který je srozumitelný i lidem bez vysokošlkolského vzdělání v příslušném oboru. Pochopil jsem řadu souvislostí, které mi roky unikaly. Vysoce proto oceňuji profesionalitu a pedagogické schopnosti přednášejícího.“

Ing. Radim Seibert, Český hydrometeorologický ústav – Ostrava

„Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu.“

Mgr. Daniel Marek, Ph.D., RWE Supply & Trading CZ

„Kurz je zaměřen na praktické využívání příslušných metod s oporou velmi kvalitně připravených dat a materiálů. Jeho největší hodnota kurzu spočívá ve velmi profesionálním přístupu lektora s praktickým přístupem k dané problematice, nutným teoretickým základem a souvislostmi. RNDr. Václav Čapek nejen že dokázal profesionálně prezentovat danou problematiku, ale svým nadšením dokázal „nakazit“ i ostatní účastníky kurzu, což není u tak složité problematiky vždy samozřejmé. Děkuji pořadatelům a svoji spokojenost podtrhuji registrací na další. Doufám, že se na těchto kurzech uvidíme a budete sdílet minimálně stejnou spokojenost a následné profesní využívání získaných dovedností jako já.“

Ing. Tomáš Badal, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede RNDr. Václav Čapek, PhD., absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který působí jako nezávislý konzultant v oboru statistiky, zpracování dat, fnančního řízení, managementu, logistiky a implementace informačních systémů. 

Spolupracuje např. s Akademií věd ČR, Institutem klinické a experimentální medicíny, Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Národním ústavem duševního zdraví, Vysokým učením technickým v Brně nebo se společností Dell Computer.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Ing. Radim Seibert, Český hydrometeorologický ústav – Ostrava
Read More
„Váš kurz se mi velmi líbil. Není obvyklé, aby tak těžko stravitelná látka, jakou jsou pokročilé statistické metody, byla podána způsobem, který je srozumitelný i lidem bez vysokošlkolského vzdělání v příslušném oboru. Pochopil jsem řadu souvislostí, které mi roky unikaly. Vysoce proto oceňuji profesionalitu a pedagogické schopnosti přednášejícího.“
Mgr. Martina Kraková, Masarykova univerzita
Read More
"Kurz casové rady a predikce, bol prednášaný odborníkom, ktorý mal v danej téme nielen odborné znalosti ale aj praktické znalosti. Kurzom som si rozšírala tieto znalosti v danej tématike. Prednášajúcemu bolo rozumiet, vysvetloval na úrovni. Velmi som ocenila, že doplnil teóriu aj konkrétnymi príkladmi, ktoré si mohli úcastnici vyskúšat sami v štatistickom softvéri."
Mgr. Daniel Marek, Ph.D., RWE Supply & Trading CZ
Read More
„Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu.“
Ing. Tomáš Badal, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Read More
„Kurz je zaměřen na praktické využívání příslušných metod s oporou velmi kvalitně připravených dat a materiálů. Jeho největší hodnota kurzu spočívá ve velmi profesionálním přístupu lektora s praktickým přístupem k dané problematice, nutným teoretickým základem a souvislostmi. RNDr. Václav Čapek nejen že dokázal profesionálně prezentovat danou problematiku, ale svým nadšením dokázal „nakazit“ i ostatní účastníky kurzu, což není u tak složité problematiky vždy samozřejmé. Děkuji pořadatelům a svoji spokojenost podtrhuji registrací na další. Doufám, že se na těchto kurzech uvidíme a budete sdílet minimálně stejnou spokojenost a následné profesní využívání získaných dovedností jako já.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: