Webinář ZDARMA – 24. 4. 2024

Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Vícerozměrné statistické metody v TIBCO Statistica

Naučte se ve složitých souborech dat najít skryté souvislosti a přehledně je vizualizovat.


Provedeme vás metodami vícerozměrné statistické analýzy a na reálných příkladech vám ukážeme, jakým způsobem ke komplexním datovým balíkům přistupovat. Po absolvování kurzu budete schopni ve svých datech najít vazby mezi různými proměnnými a výsledky přehledně zobrazit (viz názory spokojených účastníků)


Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte v české verzi aplikace Tibco Statistica, jednom z nejoblíbenějších softwarů pro statistickou analýzu.


2denním kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, který se statistice věnuje v rámci demografických studií (viz profil lektora)


Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

300+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

2 dny

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Úvod

Grafy vhodné pro vizualizaci vícerozměrných dat

 • Chernoffovy tváře,
 • Hvězdicové grafy,
 • Profily případů a další.

Vizualizace vícerozměrných dat

Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)

 • Úvod, jak se dívat na vícerozměrná data,
 • Základní redukce vícerozměrnosti.

Faktorová analýza (Factor Analysis)

 • Princip a použití v praxi,
 • Typy rotací a kdy je použít.

Vícerozměrné škálování (Multidimensional Scaling)

 • Převedení podobnosti (či rozdílů) mezi objekty do grafu.

Korespondenční analýza

 • vizualizace podobností mezi kategoriálními daty.

Vyhledávání shluků a podobností

Shluková analýza (Cluster Analysis)

 • Metoda k-průměrů,
 • Metoda spojování.

Zařazování do kategorií či skupin

Diskriminační analýza (Discriminant Analysis)

 • Vytváření pravidel pro zatříďování do skupin,
 • Zařazování jednotlivců do skupiny.

Klasifikační stromy (Classification Trees)

 • Úvod do metody.

Názory spokojených účastníků

„Na kurzu se mi líbilo vynikající organizační zajištění (poskytnutím všech výukových materiálu a měsíční verze softwaru zdarma počínaje a občerstvením konče), individuální přístup a způsob výuky. Bylo možno se kromě vyzkoušení výpočtů na simulovaných datech zeptat na jakékoliv aplikační problémy probíraných metod ve vlastním výzkumném záměru. Osobně si odnáším rozšírený obzor v možnostech statistických analýz a pozitivní dojem z profesionálního přístupu.“

Mgr. Lucie Viktorová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

„Z kurzu jsem nadšená. To, co jsme se ve škole učili celý semestr, jsme s lektorem zvládli za dva dny. A to třeba s tím, že tvorbu hlavní komponenty v metodě PCA jsem pochopila až na kurzu. Kurz byl velmi praktický.“

Barbora Saifrtová, fakulta informatiky a statistiky VŠE

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

„Kurz vícerozmerné statistické metody splnil všetky ocakávania a požiadavky, s ktorými som na kurz prišiel. Pozitívne hodnotím predovšetkým odbornú úroven školitela ako aj jeho flexibilný prístup a nasadenie pri vysvetlovaní preberanej látky. Tak isto kladne hodnotím pomer medzi preberanou teóriou a praktickými cviceniami zameranými na aplikáciu jednotlivých analýz. Na zodpovedajúcej úrovni bolo aj technické zabezpecenie školenia (školiace materiáli, dáta a pod.). Poznatky nadobudnuté pocas školenia využijem vo svojej odbornej práci.“

Mgr. Marek Hladík, PhD., Archeologický ústav AV ČR, Brno

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií, na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil ve vícerozměrných statistických metodách také stovky účastníků našich kurzů.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Lucie Viktorová, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Read More
„Na kurzu se mi líbilo vynikající organizační zajištění (poskytnutím všech výukových materiálu a měsíční verze softwaru zdarma počínaje a občerstvením konče), individuální přístup a způsob výuky. Bylo možno se kromě vyzkoušení výpočtů na simulovaných datech zeptat na jakékoliv aplikační problémy probíraných metod ve vlastním výzkumném záměru. Osobně si odnáším rozšírený obzor v možnostech statistických analýz a pozitivní dojem z profesionálního přístupu.“
Bára Saifrtová, VŠE fakulta informatiky a statistiky, katedra Demografie
Read More
„Z kurzu jsem nadšená. To, co jsme se ve škole učili celý semestr, jsme s lektorem zvládli za dva dny. A to třeba s tím, že tvorbu hlavní komponenty v metodě PCA jsem pochopila až na kurzu. Kurz byl velmi praktický.“
MSc. Iryna Kuklina, Jihočeská univerzita v ČB
Read More
"S tímto kurzem jsem byla velmi spokojená, byl velmi dobře organizovaný, a ještě lépe vysvětlený výborným lektorem panem Galetou.Pro své vlastní výsledky získané znalosti zatím aplikovat nemohu (mám velmi odlišné experimentální designy), avšak nyní budu schopna pomáhat s vyhodnocením dat některým kolegům z našeho výzkumného ústavu."
RNDr. Eva Reiterová, Ph.D., Katedra psychologie Filozofická faktulta UPOL
Read More
"Kurz byl pro me velmi prínosný hlavne z hlediska praktického využití probíraných metod na konkrétních príkladech. Pan Galeta byl velmi ochotný nám cokoliv podrobne vysvetlit a dokázal odpovedet na všechny naše otázky. Jeho príklady z praxe byly nejen názorné ale i zajímavé. Dobré bylo, že mel k dispozici velké množství souboru s daty z nejruznejších oblastí. Také prostredí a zázemí kurzu bylo velmi príjemné. Dekuji a teším se na další kurzy."
Mgr. Marek Hladík, PhD., Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.l., Arch.výzkum Mikulčice
Read More
„Kurz vícerozmerné statistické metody splnil všetky ocakávania a požiadavky, s ktorými som na kurz prišiel. Pozitívne hodnotím predovšetkým odbornú úroven školitela ako aj jeho flexibilný prístup a nasadenie pri vysvetlovaní preberanej látky. Tak isto kladne hodnotím pomer medzi preberanou teóriou a praktickými cviceniami zameranými na aplikáciu jednotlivých analýz. Na zodpovedajúcej úrovni bolo aj technické zabezpecenie školenia (školiace materiáli, dáta a pod.). Poznatky nadobudnuté pocas školenia využijem vo svojej odbornej práci.“
Previous
Next

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…dokáží svá data zpracovat novými metodami
Read More
„Kurz nám poskytl návody, jak zacházet s několika tisíci dat, která každodenně zpracováváme v rámci metabolomických studií.“
…šetří při vyhodnocení dat čas
Read More
„Rychleji a efektivněji vyhodnotím vlastní výzkumné výsledky.“
…umí lépe využít nástroje aplikace Statistica
Read More
„Za zvlášť významné považuji, že nám přednášející vysvětlil smysl jednotlivých nástrojů v aplikaci a proč a na co je používat.“
…lépe rozumí získaným výsledkům
Read More
„Díky pochopení probíraných statistických metod jsem se naučil lépe interpretovat výsledky z experimentů.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: