Webinář + název

datum webináře


⚠️ Poslední 4 místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední 4 místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Financování kurzů z grantů – výzkumné a další organizace

Všechny naše kurzy může vaše organizace financovat z grantů od Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a dalších agentur dvojím způsobem:

  • vyčleněním určité částky z již přiděleného grantu,
  • zahrnutím našich kurzů coby položek v rozpočtu do žádosti o grant pro výzkumný projekt.

Financovat lze až 100 % ceny školení. Pro bezproblémové schválení je třeba, aby kurzy souvisely s tématem výzkumného projektu. O to vše se postaráme:

  1. Po přijetí poptávky se s vámi spojíme a probereme, co přesně se váš tým potřebuje v oblasti statistické analýzy a zpracování dat naučit.
  2. Ve spolupráci s lektorem upravíme sylabus vybraných kurzů na míru vašemu projektu. Praktické příklady postavíme na datech a metodice z daného výzkumu, aby získané poznatky ihned uplatnili v praxi.
  3. V domluvený termín uspořádáme kurz ve vašich prostorách. Pro všechny účastníky zajistíme vlastní počítač s nainstalovaným statistickým programem. Můžete použít vlastní zařízení – zašleme vám instrukce k instalaci programu.
  4. Po skončení školení všem účastníkům zašleme elektronické materiály a u vybraných školení také skripty, které využijete při analýze dat.
RNDr. Irena Rehurková, Ph.D.Státní zdravotní ústav v Praze
Read More
"Absolvování kurzu Ovládání programu STATISTICA bylo pro mne důležité především pro zorientování v daných možnostech a v náznaku pochopení vnitřní filozofie. Užitečná je inspirace příklady, cenné jsou odkazy na související informace i firemní zázemí. Ostatní už je o tréningu."
Ivana MaxováStátní zemědělský intervenční fond
Read More
„Informace na kurzu byly prezentované lektorem srozumitelnou a přehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nové nabyté poznatky na mnoha příkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já, ale i mí kolegové.“
Mgr. Daniel Marek, Ph.D.RWE Supply & Trading CZ
Read More
„Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu.“
Bára SaifrtováVŠE fakulta informatiky a statistiky, katedra Demografie
Read More
„Z kurzu jsem nadšená. To, co jsme se ve škole učili celý semestr, jsme s lektorem zvládli za dva dny. A to třeba s tím, že tvorbu hlavní komponenty v metodě PCA jsem pochopila až na kurzu. Kurz byl velmi praktický.“
Ing. Marta NoskováZápadočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz byl velmi pěkně připraven a perfektně veden lektorem Michalem Štěbetákem. Díky kurzu jsem si utřídila dříve získané poznatky ze statistiky a zjistila, že vlastně není vůbec složitá. Témata měla logickou návaznost a oceňuji i snahu lektora dávat příklady blízké mému profesnímu zaměření."
PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
Read More
"Kurz byl dobře připraven. Účastníci dostali podpůrné studijní materiály. Výklad byl jasný a strukturovaný. Kladně hodnotím odborné znalosti a přístup lektora, který byl vstřícný a zohledňoval ruzné tempo jednotlivých účastníků. Informace pro mne byly přínosem a budu je v hojné míře využívat i při další práci se softwarem Statistica."
Ing. Jiří KutlákZápadočeská univerzita v Plzni
Read More
"Kurz statistiky, který jsem absolvoval s kolegy z fakulty, pro nás byl nesmírně přínosný. Problematika včetně našich dotazů (a že jich nebylo málo) byla vysvětlena jak odborně, tak také lidsky. Ještě jednou děkujeme celému týmu včetně přednášejícího, pana Štěbetáka. Brzy se jistě uvidíme znovu :)"
Petr SucháčekMasarykova univerzita
Read More
„Kurz byl pro mne osobně velmi přínosný zejména svou interaktivitou, individuálním přístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, včetně komentářů a případných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, neboť mi přiblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám při designování výzkumného nástroje pro účely mé dizertační práce.“
Previous
Next

Často kladené otázky

Co vše je v ceně školení?

V ceně kurzu je také:

  • úprava sylabu a příkladů na míru vašemu projektu,
  • příprava podkladů a studijních materiálů,
  • cestovní náklady lektora (u vícedenního školení včetně ubytování),
  • skripty pro analýzu dat (u vybraných školení).

Vzhledem k úzkému zaměření pořádáme kurzy už při třech účastnících. Pozor, je důležité, aby šlo o pracovníky řešící výzkumný projekt, z jehož grantu financujete i školení.

Pro takové pracovníky bývají vhodnější naše veřejná školení v pražském školícím centru. I na nich upravujeme praktické příklady podle odvětví, kterým se účastníci zabývají.

Instituce mohou využít předplatné, kdy po úhradě obdrží kredit ve výši předplacené částky. Tento kredit mohou pracovníci použít na nákup libovolného kurzu, přičemž jednotlivá školení si tak domlouvají po vlastní ose, podle svých časových možností.

Účast na kurzu a čerpání kreditu schvalujeme s odpovědnou osobou za danou instituci.

Získejte nezávaznou nabídku​

Napište nám přes formulář níže, na info@databon.cz nebo zavolejte na +420 602 284 038.  Probereme vaše představy o školení statistické analýzy a zpracování dat a poradíme, jak při žádosti o příspěvek postupovat.

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: