Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Naučte se svá data zpracovat pokročilými metodami ve světově nejrozšířenějším programu na statistickou analýzu. Po absolvování kurzu budete umět využít lineární a nelineární modely, analýzu rozptylu, vícerozměrných metod a časové řady. Také se naučíte výsledky těchto metod správně interpretovat.

2denním kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, který se statistice věnuje v rámci demografických studií (viz profil lektora).

Procvičování probíhá na příkladech z přírodních a společenských věd v anglické verzi aplikace RStudio. Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní. Po skončení kurzů navíc získáte přes 40 skriptů, které použijete k analýze vlastních dat.

300+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

2 dny

Délka kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Úvod do jazyka R (volitelné)

Vysvětlení základních statistických pojmů

Základní informace o programovacím jazyce R

Základy práce se statistickými daty R

 • Import souborů z různých formátů
 • Příprava dat pro statistické zpracování
 • Zpracování dat pomocí tabulek a grafů a jejich interpretace

Rozšíření práce s daty v jazyce R

 • Kvalita dat
 • Práce s proměnnými
 • Import a export dat
 • Načtení externího skriptu
 • Spojení jazyka R a nástroje TIBCO Statistica (Spotfire) – volitelné

Neparametrická statistika

 • Wilcoxnovy testy
 • Kruskal-Wallisova ANOVA
 • Neparametrické korelační koeficienty

Regresní analýza

 • Korelační analýza
 • Lineární regresní modely
 • Nelineární regresní modely
 • Logistická regrese
 • Analýza kovariance

Analýza rozptylu

 • Vícefaktorová ANOVA
 • ANOVA pro opakovaná měření
 • Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA)

Úvod do vícerozměrných statistických metod

Úvod do časových řad

Praktické příklady k procvičení metod statistických testů a analýzy

 • Praktické ukázky v jazyce R

Názory spokojených účastníků

Tento kurz byl již můj druhý zde a volně navazující na první Základní kurz statistiky I v programovacím jazyce R. Na obou kurzech oceňuji jejich koncept, a to konkrétně připravené materiály jak v tištěné podobě, tak předepsaný kód v programu, což mi velmi ulehčilo učení. Díky tomu jsem se mohla více soustředit na výklad a nebyla jsem rozptylována psaním kódu a opravováním chyb. Takto jsem lépe chápala a vnímala kontext jednotlivých probíraných metod a jejich praktické použití. Kurz hodnotím jako efektivní a prostředí výuky velmi příjemné. 

Mgr. Eliška Lagová, Masarykova univerzita

Tento kurz se mi líbil více než ten, který jsem absolvovala na univerzitě. Bylo zde všechno dobře připraveno a nejednalo se jen o pasivní poslouchání přednášek. Díky tomu jsem se mohla lépe soustředit a naučit se probírané témata. Celkově jsem měla lepší zážitek a vnímám to jako přínos pro své vzdělávání.

Výzkumný pracovník, Mezinárodní výzkumné centrum

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií, na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil ve statistických metodách také stovky účastníků našich kurzů.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

MUDr. Jakub Hurych, Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN Motol
Read More
"Na tomto kurzu bych vypíchnul především systematičnost a aplikaci na konkrétních případech. Studijní materiály byly přehledné a usnadnily mi učení. Můj cíl byl naučit se používat metody ANOVA a to se mi povedlo. Získané znalosti budu využívat při zpracování dat z výzkumných projektů. Bylo to moc fajn. Možná bychom mohli mít kurz déle než 9-16. Oceňuju příjemné zázemí, ale pauza na oběd mi osobně přišla moc brzo."

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…umí využít pokročilé nástroje jazyka R
Read More
„Získané znalosti mi pomohou v realizaci dalších projektů s dostupným a univerzálním softwarovým prostředkem. Také mi nabyté znalosti pomohly zvýšit jistotu z ovládání programu.“
…jsou schopni pokročilé analýzy dat
Read More
„Budu moci při své práci začít využívat ke statistickým analýzám program R, který je v současnosti hojně používán mezi kolegy i ostatními vědci v oboru.“
…mohou naučit ostatní ovládat aplikaci RStudio na základní úrovni
Read More
„Naučil jsem se vytvářet praktické příklady pro studenty.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: