Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Základy vědeckého zpracování geodat v programovacím jazyce R

Naučte se od základu vyhodnocovat geoprostorová data (geodata) v programovacím jazyce R pomocí funkcí, které jejich hromadné zpracování zjednodušují a urychlují.

V kurzu pro vědecké pracovníky z oblasti geověd vás naučíme, jak geodata zpracovat a transformovat na tzv. tidy formát i jak je analyzovat a vizualizovat (tvořit mapy). Po absolvování školení tak zvládnete rychle vytvořit analytické skripty pro geodata.

2denním kurzem vás provede Mgr. Ondřej Ledvinka, PhD.specialista Oddělení hydrofondu a bilancí ČHMÚ a odborný asistent Katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy, který se zpracování geodat věnuje v oblasti hydrologie a klimatologie (viz profil lektora).

Procvičování probíhá v anglické verzi aplikace RStudio. Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

Po skončení kurzů navíc získáte přes 40 skriptů, které použijete k analýze vlastních dat.

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

2 dny

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Prostředí RStudia ve vztahu ke geodatům (např. u vektorových dat sloupec s geometrií, u rastrových geodat formální třídy v okně Environmentu).

Zvláštnosti zpracování geodat prostřednictvím funkcí podporujících pipelines (zejm. vzhledem ke geometrii nebo vzniklým jednotkám).

Načtení geodat do R z uložených souborů podporujících vektorová a rastrová data (balíčky sf a terra), ze serverových služeb (balíčky esri2sf, arcgislayers, ows4R) či pomocí funkcí balíčků určených ke stahování geodat z internetu (např. balíčky RCzechia, geodata).

Práce s vektorovými geodaty (balíček sf):

 • připomenutí klasických funkcí přístupu tidyverse,
 • specifika práce s geometrií (sjednocování, prostorové dotazy a výběry, prostorové spojování),
 • výpočty ploch ploch a obvodů polygonů, délek linií,
 • práce s jednotkami a jejich převody,
 • nastavení a transformace souřadnicového referenčního systému,
 • ukládání do souborů (a nastavování vlastností, jako je kódování znaků pro shapefile),
 • extrahování souřadnic z bodové vektorové vrstvy.

Práce s rastrovými geodaty (balíček terra):

 • extrahování hodnot z rastru pro body, linie a polygony (zonální statistiky),
 • agregování napříč vrstvami rastru (např. časové agregace),
 • nastavení souřadnicového referenčního systému (autoritní kódy, wkt),
 • projekce rastru, změna horizontálního rozlišení,
 • práce s rastry: ukládání do souboru (např. tif, nc), nastavování názvů vrstev a specifikace datumu a času pro jednotlivé vrstvy,
 • převod rastru na tabulku,
 • získání rastru ze seznamu,
 • odstranění hodnot rastru a získání prázdné konstrukce rastru.

Tvorba statických map (balíčky ggplot2, tidyterra, ggspatial, tmap):

 • základy tvorby map v R,
 • přidávání rastrových a vektorových vrstev,
 • práce s paletami barev, legendou a popisky,
 • přidání grafického měřítka a směrovky,
 • změna lokalizace na české prostředí a zpět,
 • uložení mapy do souboru.

Tvorba dynamických map (balíčky mapview a tmap):

 • vykreslení dynamické mapy v okně Viewer,
 • změna podkladu,
 • význam WMS služeb pro podklady.

Geodata a funkcionální programování v R (balíčky purrr, furrr, tidyr):

 • význam hnízdění dat,
 • význam funkce map() a jejích příbuzných (vysvětlení rozdílů),
 • možnosti paralelizace procesů pomocí tzv. futures.

Názory spokojených účastníků

„Přestože s jazykem R pracuji již více jak 11 let, dozvěděl jsem se mnoho důležitých faktů, které mi coby samoukovi unikaly. Samozřejmostí je promítnutí těchto faktů do praktického využití, ať už se jedná o zefektivnění a zrychlení práce s R, tak především o teoretické základy, které pan Čapek vysvětlil naprosto bravurně. Jsem rád, že jsem kurz navštívil, protože při práci by mi jinak nastudování a pochopení principů, které stojí za různými typy testů hypotéz, trvalo roky. Kurz zabrousil též do pokročilejších metod. Vyzkoušeli jsme si základní zpracování časových řad, kdy jsme např. na čtvrtletní data nasazovali model a vykreslovali si grafy s předpovídanými hodnotami a konfidenčními intervaly. Za mě pořadatelé kurzu dostávají jedničku!“

Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav

Takto je to naprosto poprvé, kdy nám statistické metody někdo vysvětlil tak, že jsme dokázali pochopit i to, proč děláme to co děláme a jsme schopni to pak při práci i prakticky a především samostatně použit. Kurz byl zaměřen opravdu prakticky. Měl nevyhnutné množství teorie, no podstatnou část pak lektor věnoval praktické aplikaci statistických metod na jednotlivé úkoly v kontextu cíle, který daný úkol sledoval. Zároveň lektor velmi názorně vysvětloval jak o daných úkolech a aplikaci metod přemýšlet, co a proč se dělá a jak následně získané výstupy správně interpretovat.

Vědecký pracovník, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., specialista oddělení hydrofondu a bilancí ČHMÚ a odborný asistent katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy.

Zpracování geodat se věnuje v oblasti hydrologie a klimatologie na ČHMÚ. Na Přírodovědecké fakultě UK vyučuje předměty zaměřené na zpracování geodat, hydrologických a klimatologických dat v jazyce R. Se systematickou výukou využívání jazyka R má více jak 15leté zkušenosti.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…umí využít základní nástroje jazyka R
Read More
„Školení mi pomohlo v základní orientaci v jazyce R, dodalo mně to také odvahu pustit se do jazyka R hlouběji.“
…jsou schopni pokročilé analýzy dat
Read More
„Naučil jsem se nové možnosti statistického zpracování dat, nad rámec metod dostupných v běžných statistických SW.“
…mohou naučit ostatní ovládat aplikaci RStudio na základní úrovni
Read More
„Mohu studentům ukázat, jak vyhodnocovat data v dalším statistickém softwaru.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: