Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D.

Ondřej Ledvinka je specialista oddělení hydrofondu a bilancí ČHMÚ a odborný vědecký asistent katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy. Absolvoval obor fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě UK, doktorát získal v oblasti zpracování dat a matematického modelování. Je autorem či spoluautorem několika desítek vědeckých článků.


Zpracování geodat se Ondřej Ledvinka věnuje v oblasti hydrologie a klimatologie. Na Přírodovědecké fakultě UK vyučuje předměty zaměřené na zpracování geodat, hydrologických a klimatologických dat v jazyce R. Se systematickou výukou využívání jazyka R má více jak 15leté zkušenosti.

Vzdělání, praxe, publikace

Vzdělání
2016 – titul Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
2008 – titul Mgr. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Praxe
od 2022 – místopředseda pracovní skupiny „Bridging data and knowledge gap“ v rámci 9. fáze Mezivládního hydrologického programu (IHP) UNESCO
od 2013 – národní korespondent pro Mezinárodní komisi pro statistickou hydrologii (ICSH) Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS)
od 2012 – tajemník Českého národního výboru pro hydrologii
od 2008 – Český hydrometeorologický ústav, oddělení hydrofondu a bilancí

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: