Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Základy programování v Pythonu (nejen) pro vědce

Online kurz (12 × 2,5 hod ve 12 týdnech)

Naučte se základy nejoblíbenějšího programovacího jazyku Python, i když nemáte s programováním žádné zkušenosti.

Po absolvování kurzu porozumíte syntaxu kódu v Pythonu a naučíte se využívat datové typy, řídící struktury, funkce a základní datové struktury. Na získané znalosti navážete např. kurzem statistického vyhodnocování dat v Pythonu.

Kurzem s nejvýše 10 účastníky vás provede Vít Kuntoš, programátor s praxí v Pythonu a frameworku Django (viz profil lektora).

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte na praktických příkladech v online aplikaci pro psaní kódu v Pythonu.

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

12 × 2,5 hod

Délka kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

Každý čtvrtek
18:00 - 20:30

Výukový čas

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Program kurzu podle lekcí

Součástí každé lekce jsou příklady a úkoly, na kterých si přednášenou látku vyzkoušíte. V závěru kurzu vytvoříte vlastní projekt, na kterém v praxi ukážete, jak Pythonu rozumíte.

 • Úvod do programování – k čemu jej využijete, historie a vlastnosti Pythonu, odkud získávat informace
 • Psaní kódu – jak počítač kód zpracovává, psaní komentářů, typy proměnných, funkce print a input
 • Číselné datové typy a operace – integer, float, complex, aritmetické operace, porovnávání, převody
 • Řetězce – metody pro práci s textem, formátování, indexování, slicing, striding
 • Boolean a podmínky – funkce if, else, elif, true a false, logické operátory, rozhodování v programu
 • Cykly – funkce for a while, opakování bloku kódu, iterace přes sekvence dat
 • Listy a práce s nimi – ukládání více hodnot, přístup k prvkům, metody pro manipulaci
 • Slovníky a práce s nimi – páry klíč-hodnota, přístup pomocí klíčů, metody pro manipulaci
 • Vlastní funkce – jejich definování, argumenty, návratové hodnoty
 • Importy – používání modulů a funkcí z externích zdrojů
 • Chyby v kódu a práce s výjimkami – funkce try else, typy chyb, ošetření výjimek, ladění kódu
 • Třídy – jak se tvoří, vlastnosti, dědění apod., základy objektově orientovaného programování
 • Komplexnější příklady – praktické ukázky a projekty pro procvičení
 • Vyhodnocení závěrečného projektu

Názory spokojených účastníků

„Přestože s jazykem R pracuji již více jak 11 let, dozvěděl jsem se mnoho důležitých faktů, které mi coby samoukovi unikaly. Samozřejmostí je promítnutí těchto faktů do praktického využití, ať už se jedná o zefektivnění a zrychlení práce s R, tak především o teoretické základy, které pan Čapek vysvětlil naprosto bravurně. Jsem rád, že jsem kurz navštívil, protože při práci by mi jinak nastudování a pochopení principů, které stojí za různými typy testů hypotéz, trvalo roky. Kurz zabrousil též do pokročilejších metod. Vyzkoušeli jsme si základní zpracování časových řad, kdy jsme např. na čtvrtletní data nasazovali model a vykreslovali si grafy s předpovídanými hodnotami a konfidenčními intervaly. Za mě pořadatelé kurzu dostávají jedničku!“

Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav

Takto je to naprosto poprvé, kdy nám statistické metody někdo vysvětlil tak, že jsme dokázali pochopit i to, proč děláme to co děláme a jsme schopni to pak při práci i prakticky a především samostatně použit. Kurz byl zaměřen opravdu prakticky. Měl nevyhnutné množství teorie, no podstatnou část pak lektor věnoval praktické aplikaci statistických metod na jednotlivé úkoly v kontextu cíle, který daný úkol sledoval. Zároveň lektor velmi názorně vysvětloval jak o daných úkolech a aplikaci metod přemýšlet, co a proč se dělá a jak následně získané výstupy správně interpretovat.

Vědecký pracovník, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

Jaké školící materiály obdržíte?

Po každé lekci Vám pošleme:

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Vít Kuntoš, který vystudoval ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze. Později se rozhodl zaměřit na programování. Intenzivně se věnuje programovacímu jazyku Python a tvorbě webových aplikací pomocí frameworku Django.
Má bohaté pracovní zkušenosti v IT oblasti, včetně tvorby webových stránek a pozice vývojáře. Díky dvacetileté praxi ve výuce dokáže Vít Kuntoš srozumitelně vysvětlovat složité koncepty, což využívá mj. při výuce programování v Pythonu pro začátečníky.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Zaváděcí cena pro první běh kurzu je 9 000 Kč bez DPHPlatba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…umí využít základní nástroje jazyka R
Read More
„Školení mi pomohlo v základní orientaci v jazyce R, dodalo mně to také odvahu pustit se do jazyka R hlouběji.“
…jsou schopni pokročilé analýzy dat
Read More
„Naučil jsem se nové možnosti statistického zpracování dat, nad rámec metod dostupných v běžných statistických SW.“
…mohou naučit ostatní ovládat aplikaci RStudio na základní úrovni
Read More
„Mohu studentům ukázat, jak vyhodnocovat data v dalším statistickém softwaru.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: