Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Pokročilá biostatistická analýza v jazyce R

Kurz biostatistiky I v jazyce R + Kurz biostatistiky II v jazyce R

Naučte se v jazyce R zpracovat a vyhodnotit klinická a biologická data základními i pokročilými metodami statistiky. Najděte ve svých měřeních skryté souvislosti a výrazně zvyšte kvalitu svých výzkumných publikací.


Balíček za zvýhodněnou cenu kombinuje:

 • A/ Kurz biostatistiky I v jazyce R (2 dny) – design vědeckého experimentu, testování medicínských a biologických hypotéz pomocí parametrických (t-test, ANOVA, lineární regrese ad.) a neparametrických metod (Wilcoxnovy testy, Kruskal-Wallisova ANOVA), využívání kontingenčních tabulek.
 • B/ Kurz biostatistiky II v jazyce R (2 dny) – vyhodnocení dat pomocí korelační analýzy, logistické regrese a dalších metod, základy vícerozměrných statistických metod a časových řad, metodiky servival a risk analysis.

Procvičování příkladů probíhá v anglické verzi aplikace RStudio. Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

220+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46 Praha 10

Adresa konání kurzu

4 dny

Délka kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

Z kurzů budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co vše se naučíte?

A/ Kurz biostatistiky I v jazyce R

Úvod do analýzy dat

 • Typy proměnných.
 • Popisná statistika (charakteristiky polohy a variability).
 • Vhodné vizualizace dat.
 • Normální rozdělení a ověření normality dat.
 • Parametrická a neparametrická statistika

Testování hypotéz

 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické testy.
  • Jednovýběrový t test.
  • Dvouvýběrový t test.
  • Párový t test.
  • Analýza rozptylu (ANOVA).
 • Základní neparametrické testy.
  • Wilcoxnovy testy.
  • Kruskal-Wallisova ANOVA.
 • Analýza kontingenčních tabulek (Chí-kvadrát test nezávislosti).

Úvod do jednoduché korelační a regresní analýzy

 • Lineární regresní přímka a její koeficienty
 • Korelační koeficient
 • Koeficient determinace
 • Ukázky praktického využití

Základní typy designu biostatistických studií

Jak psát statistické pasáže ve Vaši studii

Jak interpretovat biostatistické studie

B/ Kurz biostatistiky II v jazyce R

Jednoduchá lineární a nelineární regresní analýza

 • Korelační analýza.
 • Lineární regresní modely.
 • Nelineární regresní modely.

Vícerozměrný regresní model

 • Tvorba vícerozměrného regresního modelu.
 • Možnosti využití vícerozměrného regresního modelu.

Vícerozměrná logistická regrese

 • Tvorba vícerozměrného logistického regresního modelu.
 • Možnosti využití vícerozměrného logistického regresního modelu.
 • Risk modely ve zdravotnictví.

Analýza přežití (Survival analysis)

 • Kaplan-Meierovy křivky pro znázornění přežití
 • Coxův vícerozměrný model proporcionálních rizik a jeho tvorba
 • Ukázky využití analýzy přežití v biostatistice

Odhad potřebného počtu měření (Power analysis)

 • Metody odhadu potřebného počtu měření
 • Určení síly (power) studie

Metaanalýza

 • Forest plot jako grafický výstup metaanalýzy
 • Interpretace výstupů metaanalýz

Úvod do časových řad

 • Odhad trendu a sezónnosti
 • Jak udělat predikci z časové řady

 

Další vícerozměrné metody v biostatistice

Základní typy designu biostatistických studií

Jak psát statistické pasáže ve Vaši studii

Jak interpretovat biostatistické studil

Názory spokojených účastníků

„Přestože s jazykem R pracuji již více jak 11 let, dozvěděl jsem se mnoho důležitých faktů, které mi coby samoukovi unikaly. Samozřejmostí je promítnutí těchto faktů do praktického využití, ať už se jedná o zefektivnění a zrychlení práce s R, tak především o teoretické základy, které pan Čapek vysvětlil naprosto bravurně. Jsem rád, že jsem kurz navštívil, protože při práci by mi jinak nastudování a pochopení principů, které stojí za různými typy testů hypotéz, trvalo roky. Kurz zabrousil též do pokročilejších metod. Vyzkoušeli jsme si základní zpracování časových řad, kdy jsme např. na čtvrtletní data nasazovali model a vykreslovali si grafy s předpovídanými hodnotami a konfidenčními intervaly. Za mě pořadatelé kurzu dostávají jedničku!“

Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav

Takto je to naprosto poprvé, kdy nám statistické metody někdo vysvětlil tak, že jsme dokázali pochopit i to, proč děláme to co děláme a jsme schopni to pak při práci i prakticky a především samostatně použit. Kurz byl zaměřen opravdu prakticky. Měl nevyhnutné množství teorie, no podstatnou část pak lektor věnoval praktické aplikaci statistických metod na jednotlivé úkoly v kontextu cíle, který daný úkol sledoval. Zároveň lektor velmi názorně vysvětloval jak o daných úkolech a aplikaci metod přemýšlet, co a proč se dělá a jak následně získané výstupy správně interpretovat.

Vědecký pracovník, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurzy trvají?

Kdo vás bude školit?

Kurzy vás provede Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D., vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a přední česká odbornice na klinický výzkum. V minulosti mj. pracovala jako seniorní statistička ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.
Působila také jako vědecký asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci i jako lektor statistiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci akademické kariéry publikovala také několik vědeckých článků. Jako zkušená lektorka proškolila stovky posluchačů.

Kolik balíček stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurzy proběhnou v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena balíčku je 20 640 Kč bez DPH – oproti samostatným kurzům tak ušetříte 20 % (tedy 5 160 Kč). Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurzy

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…umí využít základní nástroje jazyka R
Read More
„Školení mi pomohlo v základní orientaci v jazyce R, dodalo mně to také odvahu pustit se do jazyka R hlouběji.“
…jsou schopni pokročilé analýzy dat
Read More
„Naučil jsem se nové možnosti statistického zpracování dat, nad rámec metod dostupných v běžných statistických SW.“
…mohou naučit ostatní ovládat aplikaci RStudio na základní úrovni
Read More
„Mohu studentům ukázat, jak vyhodnocovat data v dalším statistickém softwaru.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: