Webinář ZDARMA – 24. 4. 2024

Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Neparametrická statistika v TIBCO Statistica

Naučte se spolehlivě vyhodnocovat soubory s malým množstvím dat nebo jejich náhodným rozdělením.


Provedeme vás alternativními metodami klasických parametrických testů a vás je naučíme používat pomocí reálných příkladů. Cvičení probíhají v anglické verzi aplikace Tibco Statistica, populárním softwaru pro statistickou analýzu.


1denním kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, který se statistice věnuje v rámci demografických studií (viz profil lektora).


Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

100+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

1 den

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se v kurzu naučíte?

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Testy normality

 • Grafická analýza
 • Testy hypotéz o normálním rozdělení

Odlehlá pozorování

 • Příklady negativních důsledků přítomnosti odlehlých pozorování
 • Identifikace odlehlých hodnot (Grubbsův test, grafická identifikace)
 • Očištění datového souboru

Popisná statistika

 • Neparametrické míry polohy a variability
 • Boxplot
 • Bagplot

Neparametrické testy

 • Alternativy k t-testům
 • Neparametrická ANOVA
 • Testy pro kontingenční tabulky

Spearmanův korelační koeficient

Názory spokojených účastníků

„Základní kurz statistiky I jsem absolvoval ve společnosti DataFriends se školitelem Mgr. Patrikem Galetou, PhD. Bylo vidět že pan Galeta má dlouholeté zkušenosti v oblasti statistiky. Jednotlivé statistické postupy a metody vždy vysvětlil trefně a na praktických příkladech. Školení také probíhalo v příjemných prostorách, což jen umocnilo můj celkový pozitivní pocit. Určitě doporučuji každému, koho zajímá statistika.“

Ing. Ladislav Pavelka, UNIPETROL RPA

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

„Lektor zvládol kurz perfektne po odbornej stránke a prejavil aj veľmi dobré pedagogické schopnosti. Jednotlivé typy analýz vysvetlil podrobne, vedel reagovať na všetky naše otázky (a to ich bolo naozaj dosť ), vždy vedel o čom hovorí. Jeho prístup bol veľmi ústretový. Oceňujem, že sa sústredil aj na podmienky pre použitie jednotlivých analýz, na čo sa v praxi veľmi často zabúda a poctivá štatistika sa tak mení na pavedu, či už zámerne alebo z neznalosti. Veľmi vysoko hodnotím tiež program Statistica 12, ktorý je veľmi priateľský pre užívateľa.“
Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD., Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
„V průběhu roku jsem si vedle základního kurzu statistiky I prošla i řadou dalších kurzů od společnosti DataFriends. Oceňuji vstřícnost pracovníků firmy, skvělou organizaci a výbornou úroveň přednášejících lektorů. Kurzy jsou vyvážené co do teoretického statistického základu i tréninku praktických dovedností a jsou postavené na vhodně zvolených a zajímavých příkladech napříč mnoha obory. Získané znalosti mohu uplatnit při zpracování vlastních experimentálních dat, při konzultacích prací studentů i při výuce.“

Doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií, na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil v neparametrické statistice desítky účastníků našich kurzů.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 7 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Názory spokojených účastníků

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

… lépe rozumí statistickým metodám a umí je využít v praxi
Read More
„V kurzu jsem se dozvěděl vše, co mi v nebylo oblasti neparametrické statistiky jasné. Odcházel jsem nadšený, organizace školení i tempo výkladu jsou na jedničku!“

„Ujasnil jsem si některá fakta, data z pokusů dokážu nyní správně vyhodnotit.“

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: