Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Absolvovali jste jako vědci či lékaři řadu přednášek biostatistiky a přečetli stohy statistických knih, ale když dojde na skutečné zpracování dat, nemáte tušení, jak postupovat?

Na vině je výuka vysokoškolské statistiky v akademickém pojetí, které je dosti vzdálené současné vědecké i komerční praxi. Kurz se proto zaměřuje na praktické využití, abyste vždy sami poznali, jakou metodu pro vyhodnocení dat zvolit a jak ji správně použít.

Kurzem vás provede RNDr. Marian Rybář, MHA – spoluautor řady vědeckých publikací a zkušený lektor, který se dlouhodobě věnuje přednášení statistiky a matematiky pro studenty VŠCHT, ČZU, VŠE a dalších vysokých škol.

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte na praktických příkladech v anglické verzi aplikace TIBCO Statistica, populárním softwaru pro statistickou analýzu. Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní

200+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

2 dny

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Úvod do analýzy dat

 • Typy proměnných.
 • Popisná statistika (charakteristiky polohy a variability).
 • Vhodné vizualizace dat.
 • Normální rozdělení a ověření normality dat.
 • Parametrická a neparametrická statistika

Testování hypotéz

 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické testy.
  • Jednovýběrový t test.
  • Dvouvýběrový t test.
  • Párový t test.
  • Analýza rozptylu (ANOVA).
 • Základní neparametrické testy.
  • Wilcoxnovy testy.
  • Kruskal-Wallisova ANOVA.
 • Analýza kontingenčních tabulek (Chí-kvadrát test nezávislosti).

Úvod do jednoduché korelační a regresní analýzy

 • Lineární regresní přímka a její koeficienty
 • Korelační koeficient
 • Koeficient determinace
 • Ukázky praktického využití

Základní typy designu biostatistických studií

Jak psát statistické pasáže ve Vaši studii

 

Jak interpretovat biostatistické studie

Názory spokojených účastníků

„Kurz byl přínosný pro pochopení základních statistických metod používaných při zpracovávání dat medicinského výzkumu. Týká se to jak metod popisné statistiky, tak i metod porovnávání dvou či více skupin charakterizovaných ruznými typy dat. Výkladem nás provedla zkušená lektorka. Její výhodou je i neformálnost, kdy vzniklé otázky či problémy je možné řešit ihned na místě s přednášejícím.“

MUDr. Karol Čurila, Ph.D., 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede RNDr. Marian Rybář, PhD., MHA – spoluautor řady vědeckých publikací a zkušený lektor, který se dlouhodobě věnuje přednášení statistiky a matematiky pro studenty VŠCHT, ČZU, VŠE a dalších vysokých škol.

Marian Rybář je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK a v letech 2019 až 2021 byl poradcem ministra zdravotnictví v oblasti statistiky. Spolupracuje s Kanceláří zdravotního pojištění na tvorbě statistických indikátorů kvality zdravotní péče v ČR.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena kurzu je 12 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…dokáží svá data zpracovat novými metodami
Read More
„Naučila jsem se TIBCO Statistica ovládat systematicky a pracovat se statistickými i nestatistickými metodami.“

„Nyní zvládnu lépe zpracovávat svá data a tudíž tvořit lepší publikace.“
…jsou schopni pokročilé interpretace výsledků
Read More
„Školení mi pomůže ve schopnosti interpretovat výsledky studií.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: