Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Naučte se pohodlně ovládat program TIBCO Statistica, jednu z celosvětově nejrozšířenějších programů pro statistické vyhodnocování dat.

V kurzu vám představíme základní funkce programu a na reálných příkladech vás s nimi naučíme pracovat. Po absolvování svá data bez problémů načtete, připravíte pro další zpracování – např. do grafů a základních analýz – nebo vytvoříte výstupy v potřebné formě (viz názory spokojených účastníků)

Dvoudenním kurzem vás provede RNDr. Ondřej Mudrák, PhD., výzkumný pracovník Botanického ústavu AV ČR a spoluautor více než 60 vědeckých publikací, který má s výukou statistiky zkušenosti mj. z Přírodovědecké faktulty Univerzity Karlovy. (viz. profil lektora)

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

300+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

2 dny

Délka kurzu

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

Zdroje informací

 • Představení online výukových zdrojů a zdrojů informací k softwaru, které Vám budou užitečné při samostatné práci se softwarem.
 • Představení možností nápovědy v software i online.

Softwarové prostředí

 • Seznámení s prostředím softwaru a jeho filozofii.
 • Představení rozmístění ovládacích prvků.
 • Představení možností přizpůsobení prostředí softwaru vaším potřebám.

Práce s daty

 • Představení a procvičování importu dat z různých formátů (soubory MS Excel, .csv, .txt, atd.) a z databází pomocí TIBCO Statistica Query.
 • Seznámení a procvičování práce s tabulkou dat TIBCO Statistica.

Datové typy

 • Představení a procvičování funkcionalit na:
  • ověřování, třídění a překódování dat
  • tvorbu náhodného výběru
  • výpočty, transformace a další úpravy dat
  • zpracování chybějících pozorování

Vizualizace dat

 • Představení širokých možností tvorby a editace grafických výstupů.
 • Procvičování:
  • tvorby 2D a 3D grafů
  • editace grafů (proložení, intervaly spolehlivosti, kategorizace, atd.)
  • interaktivní práce s daty pomocí průzkumníka dat

Práce s výstupy

 • Seznámení s prostředím Pracovního sešitu a jeho použitím.
 • Seznámení s prostředím Protokolu a jeho možností využití.
 • Seznámení s možnostmi exportu výstupů do různých formátů.
 • Praktické procvičování tvorby výstupů do pracovního sešitu, převod do protokolu a export do MS Word, .pdf, html, atd.
 • Představení a procvičování možností úprav tvorby výstupů.

Prostředí Workspace

 • Představení filozofie a možností použití tohoto uživatelského rozhraní.
 • Seznámení s vlastnostmi uzlů (Data Health Check Node, atd.)
 • Procvičení použití jednotlivých uzlů a kombinace uzlů do tzv. workflow.

Analýzy

 • Seznámení se strukturou jednotlivých analytických modulů.
 • Představení obecného přístupu k provádění analýz (přístup OK, podnabídky, aktualizace výstupů).
 • Představení a procvičování použití vah a filtru případů.

Názory spokojených účastníků

„Školení jsme se zúčastnili s kolegy z fakulty životního prostředí UJEP. Během 6 hodin nám lektor představil SW Statistika a popsal ovládání, základní charakteristiky a způsoby práce v aplikaci. Výklad byl proložený reálnými případy a srozumitelný i pro začátečníky. Velkou měrou je to díky poutavému popisu lektora. Získané znalosti využijeme i v našich výzkumech. Kurz rozhodně doporučujeme všem vědcům a doktorandům, kteří ve své práci statistiku hodlají využívat.“

Ing. Diana Nebeská, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně

„Díky kurzu jsem si pod dohledem osahala různé možnosti programu Statistica. Nejsem totiž typ člověka, který by si sám doma po večerech zkoušel, co aplikace umí. Na statistiku a podobné obory mi vyhovuje forma praktického semináře. Velmi také oceňuji milé a profesionální jednání, ať už při přihlašování na kurz nebo přímo na místě na semináři.“

Radka M. Dvořáková, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

„Informace na kurzu byly prezentované lektorem srozumitelnou a přehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nové nabyté poznatky na mnoha příkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já, ale i mí kolegové.“

Ivana Maxová, Státní zemědělský intervenční fond

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurz trvá?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede RNDr. Ondřej Mudrák, PhD., výzkumný pracovník Botanického ústavu AV ČR, kde se věnuje výzkumu interakcí mezi rostlinami a půdou, ekologii obnovy, sukcesi či pravidlům sdružování společenstev.

Ondřej Mudrák je spoluautorem více než 60 vědeckých publikací. Jeho lektorská činnost zahrnuje mj. výuku předmětů Základy mnohorozměrné analýzy dat a Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10

Cena kurzu je 7 900 Kč bez DPH. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurz

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Ing. Diana Nebeská, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
Read More
„Školení jsme se zúčastnili s kolegy z fakulty životního prostředí UJEP. Během 6 hodin nám lektor představil SW Statistika a popsal ovládání, základní charakteristiky a způsoby práce v aplikaci. Výklad byl proložený reálnými případy a srozumitelný i pro začátečníky. Velkou měrou je to díky poutavému popisu lektora. Získané znalosti využijeme i v našich výzkumech. Kurz rozhodně doporučujeme všem vědcům a doktorandům, kteří ve své práci statistiku hodlají využívat.“
RNDr. Irena Rehurková, Ph.D., Státní zdravotní ústav v Praze
Read More
"Absolvování kurzu Ovládání programu STATISTICA bylo pro mne důležité především pro zorientování v daných možnostech a v náznaku pochopení vnitřní filozofie. Užitečná je inspirace příklady, cenné jsou odkazy na související informace i firemní zázemí. Ostatní už je o tréningu."
RNDr. Romana Prausová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Read More
"S kurzem Ovládání programu STATISTICA 12 jsem byla velmi spokojená. Vyhovoval mi způsob prezentování jednotlivých kroků dataprojektorem a současné rešení úloh v programu na počítači, následná kontrola rešení u jednotlivých účastníků kurzu. Vyhovovalo mi tempo výkladu i vstřícný přístup přednášejícího. Vzhledem k tomu, že jsem předtím program neznala, ocenila jsem i možnost nainstalovat si na dobu 1 měsíce program na svém osobním počítači, abych si postupy procvičila."
Ing. Jana Necesalová, Dis., Státní zdravotní ústav v Praze
Read More
"Kurz hodnotím jako přínosný z hlediska získaného množství informací o programu STATISTICA. Oceňuji především to, že byl veden srozumitelnou a zábavnou formou příkladů."
Radka M. Dvořáková, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Read More
„Díky kurzu jsem si pod dohledem osahala různé možnosti programu Statistica. Nejsem totiž typ člověka, který by si sám doma po večerech zkoušel, co aplikace umí. Na statistiku a podobné obory mi vyhovuje forma praktického semináře. Velmi také oceňuji milé a profesionální jednání, ať už při přihlašování na kurz nebo přímo na místě na semináři.“
Pavel Teplý, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Read More
"S kurzem jsem byl spokojen. V podstatě naplnil mé očekávání ohledně základního seznámení se s programem Statistica a místy ho i předčil např. v tipech k práci s daty. Kurz bych určitě doporučil začínajícím uživatelům tohoto programu. Pro mě osobně byl kurz přínosný a nabyl jsem přesvědčení, že Statistica je uživatelsky velmi příjemný software."
Ing. Beáta Stajancová, Prešovská univerzita v Prešove
Read More
"Kurz bol profesionálne pripravený vrátene výborne pripraveného školitela, príjemné prostredie pre výuku. Vďaka kurzu som si obohatila velké množstvo nových informácii. Za pozitívum beriem precvičovanie príkladov a trpezlivý prístup školitela, ochota vysvetlit a pomôct."
Ivana Maxová, Státní zemědělský intervenční fond
Read More
„Informace na kurzu byly prezentované lektorem srozumitelnou a přehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nové nabyté poznatky na mnoha příkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já, ale i mí kolegové.“
Previous
Next

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…lépe ovládají aplikaci Statistica
Read More
„Kurz mi během jednoho dne poskytl potřebné informace pro ovládání aplikace a orientaci v používání základních nástrojů.“
…dokáží svá data zpracovat rychleji z vícero datových zdrojů
Read More
„Díky školení dokážu rychle zpracovat množství dat z různých zdrojů.“
…šetří při vyhodnocení dat čas
Read More
„Absolvováním kurzu jsem ušetřil čas, který bych musel trávit samostatným osvojováním nejběžnějších postupů práce se systémem TIBCO Statistica.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: